قیمت‌گذاری SaaS
قیمت‌گذاری SaaS

قیمت‌گذاری SaaS، به‌طورکلی استفاده از محصول نرم‌افزارهای مبتنی بر SaaS مقرون به‌صرفه‌تر از نرم‌افزارهای سازمانی سنتی است، زیرا نیازی به راه‌اندازی و نصب بر روی سخت‌افزار ندارد و نسخه آزمایشی دارد. ما در این مقاله به نحوه قیمت گذاری این سیستم پرداخته ایم. با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

قیمت‌گذاری SaaS

ارائه‌دهندگان SaaS معمولاً از یکی از مدل‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر اشتراک برای مشتریان استفاده می‌کنند:

 • رایگان یا بر پایه تبلیغات: ارائه‌دهندگان سرویس‌های رایگان SaaS، معمولاً از طریق تبلیغات درآمدزایی می‌کنند. در این مدل معمولاً گزینه‌ای برای ارتقاء به سطح پولی و حذف تبلیغات وجود دارد.
 • نرخ ثابت: مشتریان در ازای هزینه اشتراک ماهانه یا سالانه ثابت، امکان دسترسی به مجموعه کامل نرم‌افزار را خواهند داشت.
 • به ازای هر کاربر: قیمت براساس تعداد کاربران سرویس تعیین می‌شود. به ازای هر کاربر، یک قیمت ثابت اضافه خواهد شد.
 • برای سطوح کاربر: سطوح قیمت‌گذاری بر اساس طیف وسیعی از کاربران فعال است که می‌توانند در یک اشتراک واحد وجود داشته باشند.
 • سطوح ذخیره‌سازی: ممکن است مشتریان به خدمات رایگان دسترسی داشته باشند اما در صورت تمایل به استفاده از محصول پس از اتمام محدودیت رایگان، باید هزینه ذخیره‌سازی را بپردازند.
 • پرداخت به ازای استفاده یا مبتنی بر استفاده: هرچه مشتریان بیشتر از خدمات استفاده کنند، هزینه بیشتری برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و برعکس.
 • سطوح کاربر: سطوح قیمت‌گذاری بر اساس طیف وسیعی از کاربران فعال است که می‌توانند در یک اشتراک واحد وجود داشته باشند.
 • سطوح ذخیره‌سازی: ممکن است مشتریان به خدمات رایگان دسترسی داشته باشند اما در صورت تمایل به استفاده از فضای ذخیره‌سازی محصول پس از اتمام محدودیت رایگان، باید هزینه ذخیره‌سازی را بپردازند.
 • پرداخت به محض استفاده یا مبتنی بر استفاده: هرچه مشتریان بیشتر از خدمات استفاده کنند، هزینه بیشتری برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و برعکس.
 • به ازای هر کاربر فعال: جنبه‌هایی از استراتژی‌های «به ازای هر کاربر» و «پرداخت به ازای استفاده» در اینجا هم وجود دارد. تنها در صورتی که کاربر به‌طور فعال از سرویس فراتر از آستانه تعیین شده استفاده کند، هزینه مشترکان به ازای هر کاربر محاسبه می‌شود.
 • سطوح مبتنی بر ویژگی: سطوح قیمت با توجه به ویژگی‌هایی که مشترک به دنبال آن است تعیین می‌شود. در این مدل نسخه‌های کاهش یافته نرم‌افزار با ویژگی‌های محدود با قیمتی کمتر از سطح حداکثر قابلیت‌ها در دسترس هستند. سطوح ویژگی‌های اضافی بین سطوح حداقل و حداکثر عملکرد نیز ممکن است وجود داشته باشد.
 • نیمه رایگان: استفاده از این سرویس به‌طورکلی با سطح ابتدایی رایگان خواهد بود. بااین‌حال به‌طور معمول محدودیت‌های عملکردی وجود دارد که مشتریان را به سطح پولی متمایل می‌کند.